Yeni Nesil İlişkiler

Son zamanlarda, duyulduğu anda bile cinselliği çağrıştıran bir kelime haline geldi "ilişki".  Oysa doğanın en ilkel bağlarını tasvir edebileceğimiz, çok sayıda eyleme dönüştürebileceğimiz yegane bir kavram sadece. Tüm canlılar, doğa ve evren birbiriyle müthiş bir ilişki içinde olmasına rağmen, kendini üstün tür olarak gören insanlık, yine bu bağları koparmak ve parçalamak üzere fevkalade bir çaba göstermekte. En basit tanımıyla iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilgi, yakınlık, temas, bağ değil midir ilişki? İnsanları baz aldığımızda, iyi niyet, sadakat, empati ve sorumluluk üzerine kurulmuyor mu en basit ilişkiler. Aile fertleri, arkadaş, dost, sevgili, eş kavramları iyi-kötü ilişkiler sonucu şekillenmiyor [...]